Dołącz do Digital Media Campus!

Jeśli chcesz dołączyć do najlepszych i zdobywać cenne doświadczenie ten program jest dla Ciebie! Digital Media Campus jest adresowany do pracowników Grupy ONET-RAS Polska i studentów uczelni partnerskich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, poznać nowoczesne narzędzia w dziennikarstwie internetowym i opanować między innymi umiejętności przygotowania materiału wideo, poznać tajniki mediów społecznościowych, weryfikacji treści w Internecie czy dziennikarstwa śledczego.

To unikalny program adresowany do wszystkich, którzy chcą się uczyć dziennikarstwa od najlepszych osób na rynku.

Współpraca z Uniwersytetami gwarantuje naszym uczestnikom dostęp do wiedzy akademickiej, a zajęcia w grupie ONET-RAS Polska pozwalają osiągnąć najwyższy poziom. Program jest realizowany również na Słowacji, Węgrzech i w Serbii.

Digital Media Campus to szkoła dziennikarska o najwyższym poziomie prowadzona przez praktyków w swoich obszarach

Celem współpracy jest stworzenie modułu dydaktycznego,
który przede wszystkim w sposób praktyczny przygotuje
studentów do pracy w mediach elektronicznych.

dr hab. Barbara Giza
Kierownik Katedry Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej

Studenci bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach
ze specjalistami z Grupy ONET-RAS Polska, którzy na co dzień
pracują w świecie nowoczesnego, cyfrowego wydawnictwa.

dr Paweł Urbaniak
Zastępca Dyrektora
Instytutu Dziennikarstwa

Doświadczeni trenerzy, znakomici specjaliści

Jarosław Kuźniar - Dyrektor Programowy ds. Krótkiego Wideo w Onet.pl
„Digital Media Campus to świetna inicjatywa. Sam bardzo chętnie biorę w niej udział. Spotkania z uczestnikami projektu są zawsze bardzo inspirujące”

Maciej Kabroński – Szef FAKT24.pl
„Z wielką radością powitałem pomysł dzielenia się tym, co lubię najbardziej czyli wizualizacja i infografiki”

Tematyka naszych warsztatów

Aplikuj już teraz!

Zapraszamy - piotr.legowski@grupaonet.pl

Będziemy się z Toba kontaktować i zaprosimy Cię na rozmowę

Warunkiem przystąpienia do programu jest przysłanie aplikacji rekrutacyjnej.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Head of Digital Media Campus po zasięgnięciu opinii przełożonego aplikującego pracownika.